Ελληνικα English Δευ - Παρ 09:00-18:00 21 0261 4556
info@isbfinance.gr
Number #1
Ελλάδα
Πρότυπο
ISO 20022
Εμπιστευμένο από
20,000 Πελάτες
Επικοινωνία

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παροχή φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε κάθε οικονομική οντότητα ή οποιασδήποτε μορφής όπως: Α.Ε, Ε.Π.Ε, ΙΚΕ, ΜΚΟ, Ο.Ε, Ε.Ε και Ατομικές Επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας πλήρως τα λογιστικά επιχειρήσεων με τα πρότυπα των mydata της ΑΑΔΕ.

Ενδεικτικά:
  • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών ηλεκτρονικών βιβλίων (mydata) σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΑΔΕ και των ΕΛΠ.
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων (myData).
  • Σύνταξη και υποβολή όλων των παρακρατούμενων και έμμεσων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ, Δημοτικός φόρος, κ.τ.λ.)
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Ανακεφαλαιωτικών πινάκων, δηλώσεων INTRASTAT, συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών.
  • Σύνταξη και υποβολή φακέλου επικαιροποίησης των νομιμοποιητικών και άλλων οικονομικών στοιχείων στις τράπεζες, της δήλωσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από ΝΠ του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα Ελλάδος, των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και τακτικών και έκτακτων προσκλήσεων των Γενικών Συνελεύσεων στο ΓΕΜΗ.
  • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών και των εξωτερικών εργασιών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Περιφέρεια, Επιμελητήρια κ.τ.λ.).
  • Οργάνωση του φυσικού και του ηλεκτρονικού αρχείου (Ηλεκτρονικός Φάκελος) της επιχείρησης.
  • Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και ενημέρωση του πελάτη.
  • Μηνιαία ενημέρωση για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης.


-->

Θέλετε να συνεργαστούμε;

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
#Accounttomakeitcount