Ελληνικα English Δευ - Παρ 09:00-18:00 21 0261 4556
info@isbfinance.gr
Number #1
Ελλάδα
Πρότυπο
ISO 20022
Εμπιστευμένο από
20,000 Πελάτες
Επικοινωνία

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

Στόχος του γραφείου μας, να γίνει το χρήσιμο και καθημερινό εργαλείο για κάθε ιδιώτη και επιχείρηση σε όλη την Ελλάδα, ώστε όλοι οι ιδιώτες πολίτες καθώς και οι επιχειρηματίες, να εξυπηρετούνται άμεσα και ταχύτατα δαπανώντας το ελάχιστο από το χρόνο τους σε θέματα της καθημερινότητας.


Ενδεικτικά:

 • Έκδοση κωδικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του TaxisNet & κλειδαρίθμου.
 • Μεταβολές Προσωπικών Στοιχείων του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του TaxisNet (προσωπικά στοιχεία, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.τ.λ.).
 • Ρυθμίσεις οφειλών
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παράβολου.
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας.
 • Δηλώσεις Φόρου Κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές.
 • Εκτυπώσεις εγγράφων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του TaxisNet (αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, εκκαθαριστικών, ταυτοτήτων οφειλής κ.τ.λ.).
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού.
 • Δήλωση ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού για επιστροφές από την εφορία.
 • Έλεγχος εκκαθάρισης στις φορολογικές δηλώσεις και ενημέρωση πριν την υποβολή της.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας (Ε9).
 • Σύνταξη και υποβολή μισθωτηρίου συμβολαίου ακίνητης περιουσίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του TaxisNet .
 • Εκτυπώσεις εγγράφων την ηλεκτρονική πλατφόρμα του TaxisNet (Δηλώσεις Ε9, Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, Ταυτότητες οφειλών, Ηλεκτρονικά συμφωνητικά μισθώσεων ακινήτων κ.τ.λ.).
 • Έκδοση Πιστοποιητικών μεταβίβασης ακίνητων ΕΝΦΙΑ.
 • Δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης AIRBNB.
 • Φοιτητικό Επίδομα.
 • Έκδοση Φορολογικής  Ενημερότητας.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
 • Πιστοποιητικό περί μη προσβολής / αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος.
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.
 • Ρύθμιση οφειλών σε ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ – TAXISNET.
 • Αποστολή μηνιαίας εικόνας κάθε είδους οφειλών σας σε φορείς του δημοσίου.
 • Εξωτερικές εργασίες εκπροσώπησης και διεκπεραίωσης εργασιών σε εφορία και λοιπούς δημόσιους φορείς.
 • Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής για φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά θέματα.


-->

Θέλετε να συνεργαστούμε;

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
#Accounttomakeitcount