Ελληνικα English Δευ - Παρ 09:00-18:00 21 0261 4556
info@isbfinance.gr
Number #1
Ελλάδα
Πρότυπο
ISO 20022
Εμπιστευμένο από
20,000 Πελάτες
Επικοινωνία

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Δίνοντας σημασία στο ανθρώπινο δυναμικό, το γραφείο μας παρέχει μια σειρά υπηρεσιών που στοχεύουν τόσο στην πλήρη παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών (ασφάλιση, αποδοχές εργασίας, άδειες, αποζημιώσεις κ.α) όσο και στην ταχύτατη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων αυτών με την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εγγράφων στην εφαρμογή ΕΡΓΑΝΗ και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες.

Ενδεικτικά:
 • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας της επιχείρησής σας και σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο της εκάστοτε επιχείρησης, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων.
 • Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων σας.
 • Σύνταξη και υποβολή των εισφορών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
 • Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ και έναντι οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας.
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για την κάλυψη των τεκμηρίων και την αποφυγή της αυξημένης φορολόγησης.
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.
 • Δημιουργία και υποβολή αρχείου για την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ, ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων.
 • Απογραφή στο ΕΦΚΑ καθώς και σε Επικουρικά ταμεία, Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε εργατική διαφορά.


-->

Θέλετε να συνεργαστούμε;

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
#Accounttomakeitcount